Deneysel Tıp Araştırma Birimin’ de Deneysel Çalışma yapacak olan Araştırmacılarımızın Deneysel Çalışmaya başlamadan önce aşağıda belirtilen evrakları Deneysel Tıp Araştırma Birimi Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

 

1.Proje ve Onaylı Etik Kurul karar örneği
2.Denet Hayvanları kullanım sertifikası örneği 
3.Çalışma takvimi
4.Kullanılacak laboratuar hayvanlarının ve alınacak hizmet bedellerinin yatırıldığına dair belge
5.Merkez Müdürlüğü tarafından onaylanan Proje Başlama Onay Formu