DENEY HAYVANLARI KULLANIMI

(B Kategorisi)

      SERTİFİKA PROGRAMI
        (24 Şubat-09 Mart 2014)
    TOKAT

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU /

TIP FAKÜLTESİ, DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA BİRİMİ

Kayıt İşlemleri          :  Ön Kayıt Tarihi: 10.02.2014 / Kesin Kayıt Tarihi: 17.02.2014

          Kursun Yeri              :  Tıp Fakültesi Derslikleri/ Deneysel Tıp Araştırma Birimi

Kurs Koordinatörü   : Erkut SOMAK DETAB Birim Sorumlusu          

İletişim Bilgileri        : Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi.(GOPÜSEM)

Telefon/Faks             : 0 356 212 10 47  

          Web                            :  http://gopusem.gop.edu.tr.

          Mail                           : gopusem@gop.edu.tr

DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKA PROGRAMI

1-Araştırıcılara, Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15. maddesi (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitim verilir. Toplam eğitim süresinin 40 saati teorik olarak, geri kalan 40 saati de, bu konudaki tatbiki (pratik) çalışmalarla tamamlanır.

2- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı B kategorisi (Araştırıcılar) olmak üzere düzenlenecektir.

3- Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ ine devam etmek mecburidir.

4- Programın bitiminde yapılacak sınavda 70 puan ve üstü alan katılımcılara “Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası” verilecektir.

 Kursun Konusu: Deney hayvanları kullanımı için gerekli olan temel mevzuat, teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazandırmak.

Kursun Amacı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin Üçüncü Bölüm, 15.Maddesinin, (c) Bendi: Deney hayvanı kullanıcıları, sertifika almadan bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapamaz ve çalışma mekânlarında bu hayvanları barındıramazlar.  Bu amaçla hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapacak olan araştırmacıların Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının bulunması gerekmektedir.