Misyon - Vizyon

 

VİZYON

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deneysel Tıp Araştırma Birimi’nin vizyonu; Gaziosmanpaşa Üniversitesi başta olmak üzere ülke ve insanlığın yararına araştırma yapmak isteyen araştırmacılara, Deneysel Prosedürlerini gerçekleştirebilecek uluslar arası standartlara uygun alt yapı olanağı sağlamak ve Birimin bulunduğu bölge ve tüm ülkeye hizmet verebilecek modern bir Araştırma Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektir.

MİSYON

Deneysel Tıp Araştırma Birimi laboratuar hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek deneysel araştırmaların, sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için, uluslararası standartlara uygun gerekli imkânların oluşturulması, bu imkânların Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile diğer ulusal ve uluslararası araştırmacıların hizmetine sunulması, Deneysel araştırmalar ile ilgili modern yöntemlerin ve bu yöntemlerin uygulanması ile ilgili toplantı, kurs ve kongrelerin düzenlenmesidir.