Yönergeler

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma Birimi Yönergesi
http://detab.gop.edu.tr/yonerge.pdf

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 13 Aralık 2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan hayvanların Korunmasına Dair Yönetmelik’
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111213-4.htm

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılacak Omurgalı Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşması’dır.(European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes)
http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_123.htm

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Kılavuz

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/talimat/deneysel_hayvan_koruma_kilavuz.pdf


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (GOPHADYEK)Yönergesi
http://hdek.gop.edu.tr/Documents/hadyekyonerge.pdf

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

http://deneyhay.uludag.edu.tr/etik_kurullari_yon.pdf