Tanıtım

DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA BİRİMİ (DETAB)


Misyon

Deneysel Tıp Araştırma Birimi laboratuar hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek deneysel araştırmaların, sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için, uluslararası standartlara uygun gerekli imkânların oluşturulması, bu imkânların Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile diğer ulusal ve uluslararası araştırmacıların hizmetine sunulması, Deneysel araştırmalar ile ilgili modern yöntemlerin ve bu yöntemlerin uygulanması ile ilgili toplantı, kurs ve kongrelerin düzenlenmesidir.

 

 Vizyon

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deneysel Tıp Araştırma Birimi’nin vizyonu; Gaziosmanpaşa Üniversitesi başta olmak üzere ülke ve insanlığın yararına araştırma yapmak isteyen araştırmacılara, Deneysel Prosedürlerini gerçekleştirebilecek uluslararası standartlara uygun alt yapı olanağı sağlamak ve Birimin bulunduğu bölge ve tüm ülkeye hizmet verebilecek modern bir Araştırma Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektir.


Tarihçe

Deneysel Tıp Araştırma Birimi (DETAB) Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet veren bir Araştırma Merkezidir. Deneysel Tıp Araştırma Birimi Taşlıçiftlik yerleşkesindeki Doğal Boyalar Araştırma ve Uygulama Merkezindeki binasından, Yeni Tıp Fakültesi Binasına 10.02.2012 tarihinde taşınmıştır. Deneysel Tıp Araştırma Birimi (DETAB) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Deney Hayvanları Üretici/Kullanıcı/Tedarikçi Kuruluşlara Mahsus Çalışma İznini 30.04.2012 tarihinde almıştır.

    Yeni Birim 980 metrekare kapalı alan üzerine kurulu olup Hayvanları Üretim ve Barınma, Ameliyathaneler-Laboratuvar ve Yönetim 3 bölümden oluşmaktadır.

1- Laboratuvar Hayvanları Üretim ve Barınma

-Sıçan, Tavşan ve Fare üretim ve stok odaları

-Deneysel grup barındırma odaları

-Postoparatif odalar

-Yem deposu

-Yataklık deposu

     -Depo ve yıkama bölümleri de, dâhil olmak üzere toplam 14 bölümden oluşmaktadır.

 

2-Ameliyathaneler ve Laboratuvar

-2 Ameliyathane

-Mikro cerrahi Ünitesi

-Röntgen Odası

-Reanimasyon Bölümleri

-Soğuk oda

-Geçici Tıbbi Atık Toplama Ünitesi

-Teknik ve Temizlik odaları, olmak üzere toplam 11 bölümden oluşmaktadır.

 

3-Yönetim

-Müdür Odası

-Veteriner Odası

-Toplantı Odası

-Sekretarya

-Araştırmacı odaları, olmak üzere toplam 5 bölümden oluşmaktadır.     Logomuz               
Kaleardı Mahallesi, Muhittin Fisunoğlu Caddesi, Tıp Fakültesi, Merkez / Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.