İşleyiş

      Başvuru

 

Deneysel Tıp Araştırma Biriminde Deneysel Çalışma yapacak olan Araştırmacılarımızın Deneysel Çalışmaya başlamadan önce aşağıda belirtilen evrakları Deneysel Tıp Araştırma Birimi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

1.Proje ve Onaylı Etik Kurul karar örneği

2.Deney Hayvanları kullanım sertifikası örneği

3.Çalışma takvimi

4.Kullanılacak laboratuvar hayvanlarının ve alınacak hizmet bedellerinin yatırıldığına dair belge

5.Merkez Müdürlüğü tarafından onaylanan Proje Başlama Onay Formu


Kaleardı Mahallesi, Muhittin Fisunoğlu Caddesi, Tıp Fakültesi, Merkez / Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.