Projelerimiz

  • PROJELERİMİZ

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı

1-Araştırıcılara, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15. maddesi (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitim verilir. Toplam eğitim süresinin 40 saati teorik olarak, geri kalan 40 saati de, bu konudaki tatbiki (pratik) çalışmalarla tamamlanır. 

2- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı A kategorisi (Araştırıcılar), B kategorisi (Yardımcı Sağlık Personeli),    C kategorisi (Hayvan Bakıcısı) olmak üzere üç kategoride düzenlenmektedir. 

3- Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ ine devam etmek mecburidir. 

4- Programın bitiminde yapılacak sınavda 70 puan ve üstü alan katılımcılara “Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası” verilecektir. 

 

Kursun Konusu: Deney hayvanları kullanımı için gerekli olan temel mevzuat, teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazandırmak. 

 

Kursun Amacı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin Üçüncü Bölüm, 15.Maddesinin, (c) Bendi: Deney hayvanı kullanıcıları, sertifika almadan bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapamaz ve çalışma mekânlarında bu hayvanları barındıramazlar. Bu amaçla hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapacak olan araştırmacıların Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının bulunması gerekmektedir.

Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı;

-28 Mart-06 Nisan 2015

-08 Ağustos-15 Ağustos 2015

-06 Ekim-14 Ekim 2018

Tarihleri arasında üç adet olarak düzenlenmiştir.


Araştırma Projelerimiz

YılProje Sayısı
201622
201712
201824
201923
202015
2021


Kaleardı Mahallesi, Muhittin Fisunoğlu Caddesi, Tıp Fakültesi, Merkez / Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.