TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA BİRİMİ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Kurs ve Projeler
 
DETAB Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı  (06- 14 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenmiştir) 
 
1-Araştırıcılara, Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15. maddesi (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitim verilir. Toplam eğitim süresinin 40 saati teorik olarak, geri kalan 40 saati de, bu konudaki tatbiki (pratik) çalışmalarla tamamlanır. 
2- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı A kategorisi (Araştırıcılar), B kategorisi (Yardımcı Sağlık Personeli),    C kategorisi (Hayvan Bakıcısı) olmak üzere üç kategoride düzenlenmektedir. 
3- Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ ine devam etmek mecburidir. 
4- Programın bitiminde yapılacak sınavda 70 puan ve üstü alan katılımcılara “Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası” verilecektir. 
 
Kursun Konusu: Deney hayvanları kullanımı için gerekli olan temel mevzuat, teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazandırmak. 
Kursun Amacı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin Üçüncü Bölüm, 15.Maddesinin, (c) Bendi: Deney hayvanı kullanıcıları, sertifika almadan bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapamaz ve çalışma mekânlarında bu hayvanları barındıramazlar. Bu amaçla hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapacak olan araştırmacıların Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının bulunması gerekmektedir.
 
PROJELER 
 
2019 Yılı içerisinde 23 Proje tamamlanmıştır. 
2020 Yılı içerisinde 15 Proje tamamlanmıştır.
 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.