- GENEL BİLGİLER -

Tarihçe

Deneysel Tıp Araştırma Birimi (DETAB) Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet veren bir Araştırma Laboratuarı’dır. Deneysel Tıp Araştırma Birimi Taşlıçiftlik yerleşkesindeki Doğal Boyalar Araştırma ve Uygulama Merkezindeki binasından, Yeni Tıp Fakültesi Binasına 10.02.2012 tarihinde taşınmıştır. Birimin yeni binası 980 metrekare kapalı alan üzerine kurulu "Laboratuar Hayvanları Üretim ve Barınma", "Ameliyathaneler" ve "Yönetim" olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Deneysel Tıp Araştırma Birimi (DETAB) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Deney Hayvanları Üretici/Kullanıcı/Tedarikçi Kuruluşlara Mahsus Çalışma İzni’ni 30.04.2012 tarihinde almıştır.
Misyon

Deneysel Tıp Araştırma Birimi laboratuar hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek deneysel araştırmaların, sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için, uluslararası standartlara uygun gerekli imkânların oluşturulması, bu imkânların Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile diğer ulusal ve uluslararası araştırmacıların hizmetine sunulması, Deneysel araştırmalar ile ilgili modern yöntemlerin ve bu yöntemlerin uygulanması ile ilgili toplantı, kurs ve kongrelerin düzenlenmesidir.
Vizyon

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deneysel Tıp Araştırma Birimi’nin vizyonu; Gaziosmanpaşa Üniversitesi başta olmak üzere ülke ve insanlığın yararına araştırma yapmak isteyen araştırmacılara, Deneysel Prosedürlerini gerçekleştirebilecek uluslar arası standartlara uygun alt yapı olanağı sağlamak ve Birimin bulunduğu bölge ve tüm ülkeye hizmet verebilecek modern bir Araştırma Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektir.
Deneysel Çalışma Yapacak Olan Araştırmacılarımızın Dikkatine


Deneysel Tıp Araştırma Biriminde Deneysel Çalışma yapacak olan Araştırmacılarımızın Deneysel Çalışmaya başlamadan önce aşağıda belirtilen evrakları Deneysel Tıp Araştırma Birimi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

1.Proje ve Onaylı Etik Kurul karar örneği
2.Deney Hayvanları kullanım sertifikası örneği
3.Çalışma takvimi
4.Kullanılacak laboratuar hayvanlarının ve alınacak hizmet bedellerinin yatırıldığına dair belge
5.Merkez Müdürlüğü tarafından onaylanan Proje Başlama Onay Formu
Yönergeler


- YÖNETİM -


YÖNETİM
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KÜPELİ [Müdür]
Doç. Dr. Dürdane AKSOY [Müdür Yrd.]
Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇETİN [Müdür Yrd.]
Yrd. Doç. Dr. Serbülent YİĞİT [Veteriner Hekim]
Ziraat Müh. Erkut SOMAK [Birim Sorumlusu]
Yılmaz ÖZCAN [Veteriner Tekniker]
Serkan KAVAK [Personel]
YÖNETİM KURULU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KÜPELİ [Başkan]
Prof. Dr. Hacı Ömer ATEŞ [Temel Tıp Bilimleri Bölümü]
Doç. Dr. Dürdane AKSOY [Dahili Tıp Bilimleri Bölümü]
Yrd. Doç. Dr. Emin DALDAL [Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü]
Yrd. Doç. Dr. Serhat KARAMAN [Dahili Tıp Bilimleri Bölümü]
Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇETİN [Dahili Tıp Bilimleri Bölümü]
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kemal TÜMER [Diş Hekimliği Fakültesi]

- HİZMETLER -

Kurum içinden başvuran Ulusal veya Uluslararası Araştırma kuruluşları tarafından desteklenen projeler için belirlenen fiyatlar* (TL/ADET)
FARE GEBE FARE RAT (SIÇAN) GEBE RAT TAVŞAN GEBE TAVŞAN
Satış Fiyatı (KDV Dahil) 15 30 25 50 70 140
Günlük Bakım Ücreti (TL) FARE 0.40
RAT (SIÇAN) 0.50
TAVŞAN 1.20
Kurum içinden başvuran Ulusal veya Uluslararası Araştırma kuruluşları tarafından desteklenmeyen projeler için belirlenen fiyatlar* (TL/ADET)
FARE GEBE FARE RAT (SIÇAN) GEBE RAT TAVŞAN GEBE TAVŞAN
Satış Fiyatı (KDV Dahil) 9 18 15 30 42 84
Günlük Bakım Ücreti (TL) FARE 0.25
RAT (SIÇAN) 0.30
TAVŞAN 0.70
Kurum dışından başvuran araştırmacılar için belirlenen fiyatlar* (TL/ADET)
FARE GEBE FARE RAT (SIÇAN) GEBE RAT TAVŞAN GEBE TAVŞAN
Satış Fiyatı (KDV Dahil) 15 30 25 50 70 140
Günlük Bakım Ücreti (TL) FARE 0.40
RAT (SIÇAN) 0.50
TAVŞAN 1.20


* 25.12.2015 tarihinde alınan karar ile belirlenen güncel fiyatlardır.

- KURS VE PROJELER -

DETAB Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı (B Kategorisi) (24 Şubat-09 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenmiştir)

1-Araştırıcılara, Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15. maddesi (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitim verilir. Toplam eğitim süresinin 40 saati teorik olarak, geri kalan 40 saati de, bu konudaki tatbiki (pratik) çalışmalarla tamamlanır.
2- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı B kategorisi (Araştırıcılar) olmak üzere düzenlenecektir.
3- Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ ine devam etmek mecburidir.
4- Programın bitiminde yapılacak sınavda 70 puan ve üstü alan katılımcılara “Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası” verilecektir.

Kursun Konusu: Deney hayvanları kullanımı için gerekli olan temel mevzuat, teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazandırmak.
Kursun Amacı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin Üçüncü Bölüm, 15.Maddesinin, (c) Bendi: Deney hayvanı kullanıcıları, sertifika almadan bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapamaz ve çalışma mekânlarında bu hayvanları barındıramazlar. Bu amaçla hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapacak olan araştırmacıların Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının bulunması gerekmektedir.
PROJELER
2016 Yılı içerisinde 16 Proje tamamlanmıştır.
2017 Yılında devam etmekte olan 8 Proje bulunmaktadır.

- GALERİ -

- İLETİŞİM -

Adres : Kaleardı Mahallesi Muhittin Füsunoğlu Caddesi, Tıp Fakültesi, Merkez / TOKAT
Dahili Telefon : 7015 - 7017
E-mail : detab@gop.edu.tr
Web : http://detab.gop.edu.tr